Nieuwe wetten voor personeelszaken in 2020; een overzicht

Op 1 januari 2020 zijn er nieuwe wetten ingegaan voor werkgevers. Lees hier de belangrijkste wetswijzigingen.

Op 1 januari 2020 zijn er nieuwe wetten ingegaan voor werkgevers. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen.

1. Wet Arbeidsmarkt in Balans

De WAB moet zorgen voor meer balans in de Arbeidsmarkt. In mijn blog lees je hier meer over. Met dit stappenplan help ik je om de WAB toe te passen in je organisatie.

2. MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Voor veel werkgevers in het MKB is ziekteverzuim een groot risico. Om werkgevers te helpen is nu de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

De verzekering is niet verplicht, maar kan je wel helpen bij de dekking van de verzuimkosten en bovendien krijg je hulp bij verzuimbegeleiding en re-integratie. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om de verzekering af te kunnen sluiten.

3. Minimumloon in 2020.

Het wettelijk minimumloon voor volwassenen (vanaf 21 jaar) is met 18 euro omhoog gegaan. Het minimum jeugdloon stijgt ook. Dit zijn de bedragen:

Wettelijk minimumloon per 01 januari 2020

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

21 jaar en ouder

€ 1.653,60

€ 381,60

€ 76,32

20 jaar

€ 1.322,90

€ 305,30

€ 61,06

19 jaar

€ 992,15

€ 228,95

€ 45,79

18 jaar

€ 826,80

€ 190,80

€ 38,16

17 jaar

€ 653,15

€ 150,75

€ 30,15

16 jaar

€ 570,50

€ 131,65

€ 26,33

15 jaar

€ 496,10

€ 114,50

€ 22,90

4. Werkkostenregeling uitgebreid

De vrije ruimte was 1,2% over de totale loonsom, maar wordt nu 1,7% van de fiscale loonsom t/m € 400.000 plus 1,2% van het restant van die loonsom. Bij een loonsom van € 400.000 mag je € 6.800 onbelast vergoeden.

5. Fiets van de zaak eenvoudiger

Werknemers hoeven geen kilometerregistratie meer bij te houden om privé en zakelijk gebruik te scheiden. Ze betalen alleen een jaarlijkse bijtelling van 7% van de consumentenprijs voor privégebruik.

6. Daling werkgeversheffing Zvw

In 2020 bedraagt de werkgeversheffing Zvw 6,7%. Dit is een daling van 0,25% ten opzichte van 2019.

7. LIV wordt minder.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) gaat omlaag. In 2020 krijg je nog maximaal € 1000,00

8. Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek is in 2020 € 7.030.