Op 1 januari 2020 zijn er nieuwe wetten ingegaan voor werkgevers. Lees hier de belangrijkste wetswijzigingen.

Goed functionerende medewerkers zijn van cruciaal belang voor het succes van een organisatie: de resultaten van de medewerkers bepalen immers het organisatieresultaat. Door de medewerkers te beoordelen probeer je objectief vast te stellen hoe ze functioneren. In veel organisaties wordt dan ook het jaarlijkse beoordelingsgesprek gevoerd. Zo ben je in staat om, waar nodig, bij te sturen in de richting van organisatiedoelen.

De grote krapte in de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Door de vele vacatures hebben medewerkers het op dit moment voor het uitzoeken. En jij als ondernemer bent al lang blij dat je überhaupt iemand aan kunt nemen.

Nu de kabinetsplannen voor 2020 bekend zijn, kunnen HR professionals zich gaan voorbereiden op de vele wijzigingen die op stapel staan. Zoals het extra betaalde geboorteverlof, de langere ketenregeling en het nieuwe ontslagrecht. Maar bijvoorbeeld ook de langverwachte compensatie van de transitievergoeding na langdurig ziekte, of de ruimere werkkostenregeling en de fiets van de zaak.

In dit blog geef ik je een overzicht van alle vormen van verlof die er zijn (wettelijk, op brancheniveau en op bedrijfsniveau). Ook geef ik aan wat het inhoudt, welk recht er bestaat en wat het betekent voor het salaris. Tevens ga ik in op de regels van verlof in geval van verzuim.