Alle kosten rondom personeel in kaart

Wat kost het? Dat wil iedere ondernemer graag weten. Zeker als het om de kosten van personeel gaat, aangezien dit vaak de hoogste kosten in een onderneming zijn. In dit artikel geef ik je een overzicht van alle personeelskosten.

Het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast en wordt altijd nauwlettend gevolgd. Maar een werknemer kost meer dan alleen het maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je ook verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeelskosten zijn er zoal?

Kosten van personeel

Personeel is voor de meeste ondernemers de belangrijkste investering. Per werknemer betaal je bovenop het afgesproken brutosalaris nog zo’n 25 tot 35% van dat salaris. Hoe hoog deze kosten precies zijn, hangt ook af van je CAO en de individuele afspraken die je met werknemers maakt.

Categorieën personeelskosten

Personeelskosten kun je verdelen in vier categorieën:

 1. Directe loonkosten
 2. Indirecte loonkosten
 3. Verplichte premies en bijdragen
 4. Overige kosten

1. Directe loonkosten

De directe loonkosten vormen het grootste deel van de loonkosten. Deze kosten bestaan onder meer uit:

 • Het salaris
 • De vakantietoeslag
 • Eventuele prestatiebeloning (zoals een bonus of winstuitkering)

Minimumloon en vakantiegeld

Het salaris mag in ieder geval niet lager liggen van het wettelijk minimumloon. De overheid stelt de hoogte van het minimumloon twee keer per jaar vast op basis van de gemiddelde CAO-lonen. Daarnaast betaal je een verplichte vakantiebijslag van minimaal 8% van het bruto jaarloon.

CAO

De directe loonkosten vallen meestal hoger uit als er een CAO van toepassing is. In de CAO staat dan een hoger minimumloon dan het wettelijk minimumloon.

Een CAO is onder andere verplicht als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze algemeen verbindend verklaard. Hierna geldt de CAO voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak. Wil je weten of jouw bedrijf onder een CAO valt en zo ja, welke CAO? Bel me dan even. Ik zoek het graag even voor je uit.

2. Indirecte loonkosten

De indirecte loonkosten zijn niet standaard. Deze kosten kunnen behoorlijk verschillen per bedrijf. Indirecte loonkosten zijn onder andere:

 • Pensioenkosten
 • Reiskosten
 • Onkostenvergoedingen
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:
  • Een dertiende maand
  • Een leaseauto
  • Telefoon van de zaak
  • Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid
  • Een Anw-gatverzekering
 • Kosten voor eventuele personeelsverzekeringen zoals een ziekteverzuimverzekering

De indirecte loonkosten bepaal je meestal zelf, maar alleen als er geen CAO van toepassing is.

3. Verplichte premies en bijdragen

Werkgevers dragen verplichte loonheffingen af aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen zijn onder meer:

 • Loonbelasting
 • Premie volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz)
 • Premie werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW)
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

4. Overige kosten personeel

Personeel is een flinke investering. Naast bovenstaande kosten, maak je zeer waarschijnlijk ook nog extra kosten voor:

Werkplek

Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan kosten voor een kantoorwerkplek (al snel zo’n € 9.000 per jaar per werknemer), kosten voor het gebouw, facilitaire dienstverlening en ICT.

Denk ook aan kosten voor werkkleding, arbovoorzieningen (helm of veiligheidsbril), een bedrijfsbus en gereedschap.

Daarnaast maak je waarschijnlijk ook kosten voor eten en drinken, opleiding en ontwikkeling van je medewerker en misschien wil je zorgen voor wat ontspanning en teambuilding op het werk (denk aan personeelsvereniging of een bedrijfsuitje). Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt.

Wil jij weten wat de personeelskosten voor jouw werknemer in 2020 zijn. Klik dan hier.

Heb je vragen over het salaris of andere kosten rondom het personeel, neem dan contact met me op. Ik adviseer je graag bij je personeelsvraagstukken.